02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Кандидати кои успешно го положија теоретскиот и практичниот дел од испитот заклучно со 13.06.2024 година

Кандидати кои успешно го положија теоретскиот и практичниот дел од испитот заклучно со 13.06.2024 Списокот можете да го превземете овде   Магдалена Ивановски – социјален работник, ЈУ Центар за социјална работа Кратово Марија Постолов – психолог, ЈУ Центар за социјална...
Промоција на платформа за учење на далечина

Промоција на платформа за учење на далечина

На ден 31.10.2022 на ZOOM платформата, ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје заедно со УНХЦР и УНИЦЕФ ја  промовираа дигиталната платформата за учење на далечина,  за професионалците во системот на социјална заштита. Со активирање на дигиталната платформа стручните...
Меморандум за соработка

Меморандум за соработка

На 14 октомври 2022 година , во просториите на Заводот за социјални дејности , Директорот на Заводот С.Станиславски и директорката на Македонското здружение на млади правници  А.Цветановска , потпишаа Меморандум за соработка за имплементирање на активности во рамки на...
Упатство за користење на е-платформа наменета за едукација на стручните работници вработени во установите за социјална заштита и други даватели на социјални услуги

Упатство за користење на е-платформа наменета за едукација на стручните работници вработени во установите за социјална заштита и други даватели на социјални услуги

 Упатство за користење на е-платформа, наменета за едукација на стручните работници вработени во установите за социјална заштита и други даватели на социјални...
Дводневни обуки од областа ,,Брак и семејство,,

Дводневни обуки од областа ,,Брак и семејство,,

ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје , започна со одржување на серија од  дводневни обуки од областа ,,Брак и семејство,, наменети за стручните работници во центрите за социјална работа ,,   Планирани се 11 дводневни обуки со присуство на 270 учесници  во...