02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk
KICK OFF на проектот  “Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осуденици “

KICK OFF на проектот “Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осуденици “

 “Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осуденици “ претставува проект кој е финансиски поддржан од Делегација на Европска Унија во Република Северна Македонија.  Заводот за социјални дејности и Македонското...
Меморандум за соработка

Меморандум за соработка

На 15 декември 2022 година , во просториите на Заводот за социјални дејности , Директорот на Заводот С.Станиславски и Деканот на Факултет за Безбедност проф.д-р Никола Дујовски , потпишаа Меморандум за соработка за реализација на заедничко истражување поврзано со...
Продолжувње на серијата од дводневни обуки

Продолжувње на серијата од дводневни обуки

Серијата од дводневни обуки кои Заводот за социјални дејности ги спроведува заедно со стручните работници од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје. Продолжува серијата од дводневни обуки кои Заводот за социјални дејности ги спроведува заедно со...
Средба на претставниците на Заводот за социјални дејности – Скопје, со директорите на Центрите за социјална работа.

Средба на претставниците на Заводот за социјални дејности – Скопје, со директорите на Центрите за социјална работа.

  На ден 04.06.2021 година, во просториите на ДХО Даре Џамбаз Скопје, се одржа средба на претставниците од Заводот за социјални дејности – Скопје, со директорите на Центрите за социјална работа. Тема на работниот состанок беше потребата од продолжување на...
Инфосесија за прашања поврзани со остварување на права од социјална заштита

Инфосесија за прашања поврзани со остварување на права од социјална заштита

Македонското здружение на млади правници во соработка со Заводот за социјални дејности, на 22 април 2020 година во 12 часот организира инфосесија за прашања поврзани со остварување на права од социјална заштита. Доколку сакате да добиете повеќе информации или имате...
Меморандум за соработка

Меморандум за соработка

На ден 22 јануари 2021 година во просториите на ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје се одржа средба помеѓу Директорот на ЈУ Завод за социјални дејности – Стојан Станиславски и претседателот на Здружението на социјални работници на Македонија – Гоце...