02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk
Психосоцијална помош и поддршка на деца корисници на услуги во системот на социјална заштита преку јакнење на компетенциите на стручните работници и децата

Психосоцијална помош и поддршка на деца корисници на услуги во системот на социјална заштита преку јакнење на компетенциите на стручните работници и децата

ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје во рамки на континуираната професионална едукација, во соработка со Универзитетската Клиника за психијатрија, поддржано од УНИЦЕФ, во периодот од 22.08. до 13.09. 2023 година организираше серија на обуки на тема:...
Завршната конференција за сублимирање и претставување на постигнатите резултати од проектот ‘Грижи се’

Завршната конференција за сублимирање и претставување на постигнатите резултати од проектот ‘Грижи се’

На 20.06.2023 година во Скопје, во организација на Македонски Каритас, се одржа завршната конференција за сублимирање и претставување на постигнатите резултати од проектот ‘Грижи се’, од кој беше дел и нашата институција –  Завод за социјални...
KICK OFF на проектот  “Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осуденици “

KICK OFF на проектот “Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осуденици “

 “Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осуденици “ претставува проект кој е финансиски поддржан од Делегација на Европска Унија во Република Северна Македонија.  Заводот за социјални дејности и Македонското...
Меморандум за соработка

Меморандум за соработка

На 15 декември 2022 година , во просториите на Заводот за социјални дејности , Директорот на Заводот С.Станиславски и Деканот на Факултет за Безбедност проф.д-р Никола Дујовски , потпишаа Меморандум за соработка за реализација на заедничко истражување поврзано со...
Продолжувње на серијата од дводневни обуки

Продолжувње на серијата од дводневни обуки

Серијата од дводневни обуки кои Заводот за социјални дејности ги спроведува заедно со стручните работници од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје. Продолжува серијата од дводневни обуки кои Заводот за социјални дејности ги спроведува заедно со...
Средба на претставниците на Заводот за социјални дејности – Скопје, со директорите на Центрите за социјална работа.

Средба на претставниците на Заводот за социјални дејности – Скопје, со директорите на Центрите за социјална работа.

  На ден 04.06.2021 година, во просториите на ДХО Даре Џамбаз Скопје, се одржа средба на претставниците од Заводот за социјални дејности – Скопје, со директорите на Центрите за социјална работа. Тема на работниот состанок беше потребата од продолжување на...