02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk
Известување – списокот на кандидати кои го положиле теоретскиот дел од испитот за стекнување со општа и посебна лиценца 

Известување – списокот на кандидати кои го положиле теоретскиот дел од испитот за стекнување со општа и посебна лиценца 

Списокот на кандидати кои го положиле теоретскиот дел од испитот за стекнување со општа и посебна лиценца 1. Хана Мифтари Локи – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјалнаработа на град Скопје2. Емел Демировиќ – психолог ЈУ Меѓуопштински...

Известување за полагање на теоретски дел од испитот за стекнување со општа и посебна лиценца

ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ од испитот за стекнување со општа и посебна лиценца ќе се одржи на 30.05.2023 година во Сала бр.1 во ДХО „Даре Џамбаз“ – Скопје   Сите кандидати кои ќе го полагаат теоретскиот дел од испитот, потребно е со себе да носат документ за лична...
KICK OFF на проектот  “Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осуденици “

KICK OFF на проектот “Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осуденици “

 “Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осуденици “ претставува проект кој е финансиски поддржан од Делегација на Европска Унија во Република Северна Македонија.  Заводот за социјални дејности и Македонското...
Меморандум за соработка

Меморандум за соработка

На 15 декември 2022 година , во просториите на Заводот за социјални дејности , Директорот на Заводот С.Станиславски и Деканот на Факултет за Безбедност проф.д-р Никола Дујовски , потпишаа Меморандум за соработка за реализација на заедничко истражување поврзано со...
Промоција на платформа за учење на далечина

Промоција на платформа за учење на далечина

На ден 31.10.2022 на ZOOM платформата, ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје заедно со УНХЦР и УНИЦЕФ ја  промовираа дигиталната платформата за учење на далечина,  за професионалците во системот на социјална заштита. Со активирање на дигиталната платформа стручните...