02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk
Остварена соработка помеѓу ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје и SOCIEUX+

Остварена соработка помеѓу ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје и SOCIEUX+

JУ Завод за социјални дејности – Скопје оствари соработка со организацијата за експертиза за вработување, труд и социјална заштита на Европската унија (SOCIEUX+), за спроведување на активноста: „Унапредување на квалитетот на услугите во центрите за дневен престој за...
Табела за одржување на видео конференции од обуките на е платформата за учење на далечина

Табела за одржување на видео конференции од обуките на е платформата за учење на далечина

  Реден број           ОБУКА  Датум и време Процена на најдобриот интерес на детето   24.11. 2023   10.00 – 11.30 2. Меѓугранична заштита на деца согласно меѓународни конвенции 28.11.2023  10.00 – 11.30 3. Принципи на правда за децата   21.11. 2023  10.00 – 11.30...
Распоред за полагање на практичен дел од испит за стекнување со општа и посебна лиценца (26.10.2023)

Распоред за полагање на практичен дел од испит за стекнување со општа и посебна лиценца (26.10.2023)

  Распоред за полагање на практичен дел од испит за стекнување со општа и посебна лиценца (26.10.2023) Види листа на кандидати Прва Група (Сала 1, ДХО Даре Џамбаз) 1. Ина Велкова – дефектолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работана град Скопје 9:002....
Списокот на кандидати кои го положија теоретскиот дел од испитот

Списокот на кандидати кои го положија теоретскиот дел од испитот

  Список на кандидати кои на 17.10.2023 год го положија теоретскиот дел од испитот за стекнување со општа и посебна лиценца 1. Игор Еленчевски – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјалнаработа Охрид2. Симка Настеска – социјален работник, ЈУ...
Психосоцијална помош и поддршка на деца корисници на услуги во системот на социјална заштита преку јакнење на компетенциите на стручните работници и децата

Психосоцијална помош и поддршка на деца корисници на услуги во системот на социјална заштита преку јакнење на компетенциите на стручните работници и децата

ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје во рамки на континуираната професионална едукација, во соработка со Универзитетската Клиника за психијатрија, поддржано од УНИЦЕФ, во периодот од 22.08. до 13.09. 2023 година организираше серија на обуки на тема:...