02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk
Светски ден на бегалците 20- ти јуни

Светски ден на бегалците 20- ти јуни

Во пресрет на Светскиот ден на бегалците – 20 јуни , Заводот за социјални дејности – Скопје беше домаќин на повеќе чинители кои имаат надлежност и обврска секој во својата сфера, да постапуваат по прашања кои се однесуваат на бегалците. Присутните претставници,...

Кандидати кои успешно го положија теоретскиот и практичниот дел од испитот заклучно со 13.06.2024 година

Кандидати кои успешно го положија теоретскиот и практичниот дел од испитот заклучно со 13.06.2024 Списокот можете да го превземете овде   Магдалена Ивановски – социјален работник, ЈУ Центар за социјална работа Кратово Марија Постолов – психолог, ЈУ Центар за социјална...
Остварена соработка помеѓу ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје и SOCIEUX+

Остварена соработка помеѓу ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје и SOCIEUX+

JУ Завод за социјални дејности – Скопје оствари соработка со организацијата за експертиза за вработување, труд и социјална заштита на Европската унија (SOCIEUX+), за спроведување на активноста: „Унапредување на квалитетот на услугите во центрите за дневен престој за...
Психосоцијална помош и поддршка на деца корисници на услуги во системот на социјална заштита преку јакнење на компетенциите на стручните работници и децата

Психосоцијална помош и поддршка на деца корисници на услуги во системот на социјална заштита преку јакнење на компетенциите на стручните работници и децата

ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје во рамки на континуираната професионална едукација, во соработка со Универзитетската Клиника за психијатрија, поддржано од УНИЦЕФ, во периодот од 22.08. до 13.09. 2023 година организираше серија на обуки на тема:...
Завршната конференција за сублимирање и претставување на постигнатите резултати од проектот ‘Грижи се’

Завршната конференција за сублимирање и претставување на постигнатите резултати од проектот ‘Грижи се’

На 20.06.2023 година во Скопје, во организација на Македонски Каритас, се одржа завршната конференција за сублимирање и претставување на постигнатите резултати од проектот ‘Грижи се’, од кој беше дел и нашата институција –  Завод за социјални...