02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

 Сесијата за аплицирање за стекнување со општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита и посебна лиценца за водител на случај почнува од 13.05.2024 и ќе трае до 23.05.2024 година

– Теоретскиот дел од испитот ќе се спроведе на 05.06.2024 година (среда)

– Практичниот дел од испитот ќе се спроведе на 13.06.2024 година (четврток)