02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

На 20.06.2023 година во Скопје, во организација на Македонски Каритас, се одржа завршната конференција за сублимирање и претставување на постигнатите резултати од проектот ‘Грижи се’, од кој беше дел и нашата институција –  Завод за социјални дејности- Скопје, врз основа на склучен Меморандум за соработка.
Проектот ‘Грижи се’ овозможува широк дијапазон на услуги кон социјално ранливите категории, со посебен акцент на децата,  на нивниот ран детски развој, образовната поддршка и неформалната едукација.