02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Серијата од дводневни обуки кои Заводот за социјални дејности ги спроведува заедно со стручните работници од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје.

Продолжува серијата од дводневни обуки кои Заводот за социјални дејности ги спроведува заедно со стручните работници од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје.

Интегрираното водење  на случај е социјална реформа, која социјалните услуги ги доближува до граѓаните.

 

Продолжуваме понатаму да учиме и да се надградуваме