02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Македонското здружение на млади правници во соработка со Заводот за социјални дејности, на 22 април 2020 година во 12 часот организира инфосесија за прашања поврзани со остварување на права од социјална заштита. Доколку сакате да добиете повеќе информации или имате проблем со остварување на некое право од социјална заштита или користење на социјална услуга пријавете се на contact@myla.org.mk или дирекно пристапете на следниот линк: https://us02web.zoom.us/j/89841530058pwd=ODl6cjM1dUJmdkc5NitaRWc4TnR0dz09

,,Настанот е одложен за 26 – ти Април,,.

Линк за приклучување за сесија на 26 Април

https://www.facebook.com/events/3038904236343692/