02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Членови на  Етички одбор

1. Аленка Бинички Арсеновски – Претседател на Етички одбор

2.проф. д-р Сунчица Димитријоска

3. Матилда Николовска Петковиќ