02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Термини и распоред за полагање на теоретски дел од стручен испит – општа лиценца

Комисијата за лиценцирање објавува сесија за аплицирање за издавање на општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита во периодот од 20.12.2021 до 20.01.2022 година
НАПОМЕНА: Кандидатите кои аплицирале во претходните сесии, а не полагале или биле одбиени поради неисполнување на некои од условите, потребно е да достават само ново барање, Решение за распоредување и Согласност за обработка на лични податоци која е додадена во потребната документација.