02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

НапоменаРезултатите од практичниот дел од стручниот испит се соопштуваат од страна на Комисијата, на крајот од самиот испит.