Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 15/05/2015
10:00 am - 3:30 pm

Categories No Categories


На 19 мај, 2015 година ќе се одржи обука според Модулот 5 „Работа со заедници“ во Битола.

Обуката ќе се реализира во просториите на Дневниот центар за лица со Даунов синдром, кој е лоциран над ЈУ Дом за доенчиња и мали деца  – Битола“

Поканети се 17 стручни работници од следните ЦСР: Прилеп, Битола, Ресен, Крушево и Кавадарци.