Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 07/05/2015
10:30 am - 3:30 pm

Categories No Categories


На 07.05.2015 година, во просториите на ЈУ МЦСР Гостивар ќе се одржи обука наменета за стручните работници од ЦСР во Македонија, според Модулот 5, насловена како „Работа во заедници“, која е заснована на Тренинг Програмата за континуиран професионален развој на стручните лица во системот за социјална заштита.

Обуката ќе се реализира од 10:30 – 15.30 часот, а ќе ја водат Душанка Петрова и Аленка Бинички, социјални работници  од ЈУ Завод за социјални дејности.

На обуката се поканети стручни работници од следните ЦСР: Гостивар, Кичево, Струга и Охрид.