Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 07/05/2015
10:00 am - 4:00 pm

Categories No Categories


место на одржување:   ЈУ МЦСР Гостивар

Обука за 15 стручни работници од ЦСР : Гостивар, Кичево, Струга и Охрид.

Одговорни стручни работнички: Душанка Петрова и Аленка Бинички Арсеновски