02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk
Упатство за користење на е-платформа наменета за едукација на стручните работници вработени во установите за социјална заштита и други даватели на социјални услуги

Упатство за користење на е-платформа наменета за едукација на стручните работници вработени во установите за социјална заштита и други даватели на социјални услуги

 Упатство за користење на е-платформа, наменета за едукација на стручните работници вработени во установите за социјална заштита и други даватели на социјални...

Известување

ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје Ве информира дека е креирана и во употреба нова електронска пошта на Комисијата за лиценцирање. Сите Ваши дописи кои се наменети за  Комисијата за лиценцирање, можат да бидат испратени на следнава меил...
Известување

Известување

Почитувани, Ве известуваме дека ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје е во процес на изготвување на  е-платформа, наменета за едукација на стручните работници вработени во установите за социјална заштита и други даватели на социјални услуги. Е-платформата е во...
Упатство за користење на е-платформа наменета за едукација на стручните работници вработени во установите за социјална заштита и други даватели на социјални услуги

Известување

Ве известуваме дека процесот на полагање за стекнување со посебна лиценца за водител на случај ќе започне на 08.11.2021. Распоредот за полагање на теоретскиот дел од стручниот испит ќе се објави дополнително на Веб...
Дводневни обуки од областа ,,Брак и семејство,,

Дводневни обуки од областа ,,Брак и семејство,,

ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје , започна со одржување на серија од  дводневни обуки од областа ,,Брак и семејство,, наменети за стручните работници во центрите за социјална работа ,,   Планирани се 11 дводневни обуки со присуство на 270 учесници  во...