02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk
Упатство за користење на е-платформа наменета за едукација на стручните работници вработени во установите за социјална заштита и други даватели на социјални услуги

Упатство за користење на е-платформа наменета за едукација на стручните работници вработени во установите за социјална заштита и други даватели на социјални услуги

 Упатство за користење на е-платформа, наменета за едукација на стручните работници вработени во установите за социјална заштита и други даватели на социјални...
Дводневни обуки од областа ,,Брак и семејство,,

Дводневни обуки од областа ,,Брак и семејство,,

ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје , започна со одржување на серија од  дводневни обуки од областа ,,Брак и семејство,, наменети за стручните работници во центрите за социјална работа ,,   Планирани се 11 дводневни обуки со присуство на 270 учесници  во...
База на прашања за посебен испит за лиценца за водител на случај

База на прашања за посебен испит за лиценца за водител на случај

 База на прашања за посебен испит за лиценца за водител на случајПревземи ги овде прашањата во Word документ   Согласно Законот за социјалната заштита, кој е одговорен за спроведувањето на планот на услуги и организација на тимски средби со стручните лица,...
Содржина на материјалите за подготовка на теоретскиот дел од  посебниот испит за лиценца за водител на случај

Содржина на материјалите за подготовка на теоретскиот дел од посебниот испит за лиценца за водител на случај

· Закон за социјалната заштита (104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21) · Закон за  семејството  (80/92, 9/96, 38/04, 33/06, 84/08, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12, 38/14, 115/14, 104/15, 150/15, консолидиран текст 2015, 53/21) · Закон за спречување и заштита од...