02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Термини и распоред за полагање на теоретски дел од стручен испит

Полагањето на теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со  лиценца за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита ќе се одржи на ден 15.06.2021 година (вторник), во Сала 1 (ДХО Даре Џамбаз). Полагањето ќе се одржи согласно сите здравствени протоколи и...