02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Кандидати кои успешно го положија теоретскиот дел од испитот за стекнување со општа и посебна лиценца, на ден 25.11.2022

КАНДИДАТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЈА ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ     Милена Митевска социјален работник ЈУМЦСР на град Скопје Александра Стефаноска психолог  ЈУМЦСР на град Скопје Драгана Василева педагог ЈУМЦСР на град Скопје Славица Марковска психолог ЈУМЦСР на град...
Промоција на платформа за учење на далечина

Промоција на платформа за учење на далечина

На ден 31.10.2022 на ZOOM платформата, ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје заедно со УНХЦР и УНИЦЕФ ја  промовираа дигиталната платформата за учење на далечина,  за професионалците во системот на социјална заштита. Со активирање на дигиталната платформа стручните...
Меморандум за соработка

Меморандум за соработка

На 14 октомври 2022 година , во просториите на Заводот за социјални дејности , Директорот на Заводот С.Станиславски и директорката на Македонското здружение на млади правници  А.Цветановска , потпишаа Меморандум за соработка за имплементирање на активности во рамки на...

Известување

Комисијата за лиценцирање објавува сесија за аплицирање за издавање на општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита и сесија за стекнување со посебна лиценца за водител на случај   1.Комисијата за лиценцирање објавува сесија за аплицирање за издавање на општа...
Упатство за користење на е-платформа наменета за едукација на стручните работници вработени во установите за социјална заштита и други даватели на социјални услуги

Упатство за користење на е-платформа наменета за едукација на стручните работници вработени во установите за социјална заштита и други даватели на социјални услуги

 Упатство за користење на е-платформа, наменета за едукација на стручните работници вработени во установите за социјална заштита и други даватели на социјални...
Дводневни обуки од областа ,,Брак и семејство,,

Дводневни обуки од областа ,,Брак и семејство,,

ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје , започна со одржување на серија од  дводневни обуки од областа ,,Брак и семејство,, наменети за стручните работници во центрите за социјална работа ,,   Планирани се 11 дводневни обуки со присуство на 270 учесници  во...