Семејното насилство во Македонија, во 2017 година

АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ
ДОБИЕНИ ПРЕКУ ОБРАБОТКА НА ВНЕСЕНИТЕ ПОДАТОЦИ
ОД КВАРТАЛНИТЕ ТАБЕЛИ ЗА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Статистички податоци за носителите на појавата:

Бројот на новоевидентирани жртви на семејно насилство (според добиените квартални табели од сите ЦСР) во 2017 година изнесува 1081, додека бројот на сторители е 879.

Податоците од кварталните табели се релевантни и ја отсликуваат вистинската состојба со новоевидентирани податоци за […]

Статистички податоци за семејно насилство – IV квартал, 2017 година

Податоци за семејното насилство во Македонија, добиени од кварталните табели за семејно насилство, од сите 30 Центри за социјална работа, за периодот: октомври – декември 2017 година

 

Жртви на семејно насилство:

Полнолетни: 253 (213 жени, 40 мажи)

Малолетни: 37 (19 девојчиња, 18 момчиња)

Вкупно:  290

 

 Националност на жртвите:

Македонци:  254

Албанци: 29

Роми: 25

Од друга националност: 19

 

 Видови на семејно насилство извршено над жртвите на семејно […]

Статистички податоци за семејно насилство – I- III квартал, 2017 година

Податоци за семејното насилство во Македонија, добиени од кварталните табели за семејно насилство, од сите 30 Центри за социјална работа, за периодот: јануари – септември 2017 година
 

Жртви на семејно насилство

Полнолетни: 117 машки и 551 женски пол

Малолетни: 42 машки и 51 женски

Вкупно:  761

 

Националност на жртвите на семејно насилство

Македонци:                624

Албанци:                      39

Роми:                            60

Други:                           38

 

Видови на семејно насилство извршено над […]

Придонес на Заводот за социјални дејности во третманот на појавата СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

 

Област:  СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

 

 

Вовед (општо за појавата)

 

ЈУ Завод за социјални дејности Скопје, од почетокот на 2004 година започна со третирање на проблематиката на социјално-исклучените лица, меѓу кои спаѓа и семејното насилство, како сопствено учество во реализација на политиките и приоритетите на МТСП за оваа популација на ранливи лица.

Во периодот од 2004  – 2011 година, ЈУ Завод […]

СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО ВО МАКЕДОНИЈА II КВАРТАЛ 2017 година – Табеларен преглед

НОВИ И ТЕКОВНО АКТИВНИ ЖРТВИ И СТОРИТЕЛИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО – 2 квартал од 2017 година

 ЦСР

Нови жртви и сторители во
II   квартал

 Активни жртви и сторители на
 30 јуни 2017

Жртви
Сторители
Жртви
Сторители

1.    Берово
3
3
11
7

2.    Битола
8
8
9
7

3.    Валандово
0
0
1
1

4.    Велес
2
2
7
5

5.    Виница
0
0
0
0

6.    Гевгелија
5
5
20
19

7.    Гостивар
4
4
51
30

8.    Дебар
2
2
2
1

9.    Делчево
0
0
17
9

10. Demir Hisar
1
1
4
4

11.  Кавадарци
3
3
6
7

12. Кичево
2
2
4
4

13. Кочани
7
7
7
5

14. Кратово
0
0
6
8

15. Крива Паланка
1
1
1
1

 

16. Крушево
0
0
0
0

17. Куманово
4
3
19
15

18.  Македонски Брод
1
1
1
1

19. Неготино
2
2
14
11

20. Охрид
47
36
83
67

21.  Прилеп
32
32
28
40

22. […]

СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО ВО МАКЕДОНИЈА ВО I КВАРТАЛ ОД 2017 ГОДИНА

Бројот на новоевидентирани жртви на семејно насилство (според добиените квартални табели од сите ЦСР) во првиот квартал на 2017 година изнесува 226, додека бројот на сторители е (Споредбено со првиот квартал од 2016 година бројот на жртвите оваа година е помал; Имено во овој период минатата година пријавени биле 301 жртва и 299 сторители).
Внесот во […]

СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО ВО МАКЕДОНИЈА ВО II КВАРТАЛ ОД 2016 ГОДИНА

Бројот на новоевидентирани жртви на семејно насилство (според добиените квартални табели од сите ЦСР) во првиот квартал на 2016 година изнесува 301, додека бројот на сторители е 299
Внесот во електронската база ЛИРИКУС, е за околу 1/3 помала и изнесува: 201 жртва на семејно насилство (67% внес на досиеја) и 147 сторители на семејно насилство (62% […]

СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО ВО МАКЕДОНИЈА ВО I КВАРТАЛ ОД 2016

Бројот на новоевидентирани жртви на семејно насилство (според добиените квартални табели од сите ЦСР) во првиот квартал на 2016 година изнесува 301, додека бројот на сторители е 299
Внесот во електронската база ЛИРИКУС, е за околу 1/3 помала и изнесува: 201 жртва на семејно насилство (67% внес на досиеја) и 147 сторители на семејно насилство (62% […]