Модулите за обука за стручни работници вработени во центрите за социјална работа и установите за социјална заштита во РМ, во рамките на постапката за лиценцирање беше развиен од страна на Вествотер Интернешнал Парнершипс (Westwater International Partnerships) и Универзитетот од Стратклајд (University of Strathclyde), Шкотска, во консултации со персоналот од центрите за социјална работа, институциите за […]