02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk
Кандидати кои го положија теоретскиот и практичниот дел од испитот заклучно до 26.05.2022

Кандидати кои го положија теоретскиот и практичниот дел од испитот заклучно до 26.05.2022

КАНДИДАТИ КОИ УСПЕШНО ГО ПОЛОЖИЈА ТЕОРЕТСКИОТ И ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ, ЗАКЛУЧНО СО 26.05.2022   Ибадет Јашар – социјален работник, ЈУМЦСР на град Скопје Кристина Китановска – психолог, ЈУМЦСР на град Скопје Вилдан Рахмани – социјален работник,...
Известување за сесии за аплицирање за издавање на општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита и сесии за стекнување со посебна лиценца за водител на случај

Известување за сесии за аплицирање за издавање на општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита и сесии за стекнување со посебна лиценца за водител на случај

Комисијата за лиценцирање објавува сесии за аплицирање за издавање на општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита и сесии за стекнување со посебна лиценца за водител на случај 1.Комисијата за лиценцирање објавува сесија за аплицирање за издавање на општа...
Известување за сесии за аплицирање за издавање на општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита и сесии за стекнување со посебна лиценца за водител на случај

Сесии за аплицирање за издавање на лиценца за работа

Комисијата за лиценцирање објавува сесија за аплицирање за издавање на општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита. Кандидатите кои ги исполнуваат условите објавени во подбанерот Издавање на општа лиценца за работа, потребните документи треба да ги достават...