02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk
Известување за полагање на практичен дел од испитот

Известување за полагање на практичен дел од испитот

ПОЛАГАЊЕТО НА ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЌЕ СЕ ОДВИВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО во просториите на ДХО Даре Џамбаз! Се известуваат кандидатите дека е потребно пред нивниот термин за полагање да дојдат 10-15 минути порано и со себе  да носат и да приложат важечки документ за...
Известување за полагање на практичен дел од испитот

Списокот на кандидати кои го положија теоретскиот дел од стручниот испит

Кандидати кои успешно го положија теоретскиот  дел од стручниот испит заклучно со 13.05.2022     Ибадет Јашар – социјален работник, ЈУМЦСР на град Скопје Кристина Китановска – психолог, ЈУМЦСР на град Скопје Вилдан Рахмани – социјален...

Распоред на кандидати за полагање на теоретски дел од стручен испит на 13.05.2022

НАПОМЕНА:  КАНДИДАТИТЕ КОИ ЌЕ ПОЛАГААТ, ПОТРЕБНО Е ДА ДОЈДАТ ПОЛОВИНА ЧАС ПРЕД ПОЧНУВАЊЕТО НА ИСПИТОТ И СО СЕБЕ ДА НОСАТ ВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТ ЗА ЛИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА. ПОЛАГАЊЕТО ЌЕ ТРАЕ ЕДЕН ЧАС СО РЕШАВАЊЕ НА ТЕСТ ОД 30 ПРАШАЊА.   група 1 со почеток од 9 часот   Даринка...
Известување за полагање на практичен дел од испитот

Известување за полагање на практичен и теоретски дел од стручен испит

1. Полагањето на теоретскиот дел од стручниот испит  ќе се одржи на ден 13.05.2022 година (петок) 2. Полагањето на практичниот дел од стручниот испит  ќе се одржи на ден 26.05.2022 година (четврток)   ПОЛАГАЊЕТО ЌЕ СЕ ОДВИВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО во просториите на ДХО...
Известување за сесии за аплицирање за издавање на општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита и сесии за стекнување со посебна лиценца за водител на случај

Известување за сесии за аплицирање за издавање на општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита и сесии за стекнување со посебна лиценца за водител на случај

Комисијата за лиценцирање објавува сесии за аплицирање за издавање на општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита и сесии за стекнување со посебна лиценца за водител на случај 1.Комисијата за лиценцирање објавува сесија за аплицирање за издавање на општа...