02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk
Продолжувње на серијата од дводневни обуки

Продолжувње на серијата од дводневни обуки

Серијата од дводневни обуки кои Заводот за социјални дејности ги спроведува заедно со стручните работници од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје. Продолжува серијата од дводневни обуки кои Заводот за социјални дејности ги спроведува заедно со...
Средба на претставниците на Заводот за социјални дејности – Скопје, со директорите на Центрите за социјална работа.

Средба на претставниците на Заводот за социјални дејности – Скопје, со директорите на Центрите за социјална работа.

  На ден 04.06.2021 година, во просториите на ДХО Даре Џамбаз Скопје, се одржа средба на претставниците од Заводот за социјални дејности – Скопје, со директорите на Центрите за социјална работа. Тема на работниот состанок беше потребата од продолжување на...
Известување за континуирана професионална едукација за 2021 година

Известување за континуирана професионална едукација за 2021 година

ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје, во месец мај започува со испорака на едукации за континуирана професионална едукација, согласно Програмата за континуирана професионална едукација за стручните лица во установите за социјална заштита и кај други даватели на...
Известување за континуирана професионална едукација за 2021 година

Инфосесија за прашања поврзани со остварување на права од социјална заштита

Македонското здружение на млади правници во соработка со Заводот за социјални дејности, на 22 април 2020 година во 12 часот организира инфосесија за прашања поврзани со остварување на права од социјална заштита. Доколку сакате да добиете повеќе информации или имате...
Меморандум за соработка

Меморандум за соработка

На ден 22 јануари 2021 година во просториите на ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје се одржа средба помеѓу Директорот на ЈУ Завод за социјални дејности – Стојан Станиславски и претседателот на Здружението на социјални работници на Македонија – Гоце...