Меѓународен ден на волонтери

По повод на меѓународниот ден на волонтерите, на
ден 05 декември 2019 година во просториите на ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје се одржа средба помеѓу
претставници на Заводот,  Нејзината
Ексцеленција Ѓ-ѓа Кејт М. Брнз, амбасадорка на САД во Република Северна
Македонија, Директорот на Мировниот Корпус во Република Северна Македонија,
Г-дин Марк Ханафин, претставници од Мировниот
Корпус и Министерството за труд и […]

Распоред за полагање на практичен дел од стручен испит -11.11.2020

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ КОИ ГО ИМААТ ПОЛОЖЕНО ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ

11.11.2020 година

1 група

Сала 1 / ДХО Даре Џамбаз

Гоце Николов
правник
Центар за помош на лица со ментален хендикеп ,,ПОРАКА НЕГОТИНО,, НЕГОТИНО
09:00

Кристина Николов
социјален работник
Центар за помош на лица со ментален хендикеп ,,ПОРАКА НЕГОТИНО,, НЕГОТИНО
09:15

Андон Дамовски
социјален […]

Резултати од теоретски дел од стручен испит одржан на 28.10.2020

Стручни работници кои го имаат положено теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со лиценца – ден 28.10.2020 година

 

Драгана Гелева– ЈУ Детски дом 11 Октомври
Ивана Владимирова – ЈУ   Детски   дом   11 Октомври
Љубица Евросимоска – ЈУ МЦСР Скопје
Амела Тутиќ – ЈУ МЦСР Скопје
Лиридон Бафтији – ЈУ МЦСР Скопје
Наташа Тноковска –  ЈУ   за   згрижување   на   деца   […]

Распоред за полагање на теоретски дел од стручниот испит

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ ОД СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ КОИ ИМААТ ОДОБРЕНИ БАРАЊА ОД КОМИСИЈАТА

Теоретскиот дел од стручниот испит ќе се одвива во просториите на ДХО ,,Даре Џамбаз,, Сала бр.1

28.10.2020 во 09:00 часот

Драгана Гелева – ЈУ Детски дом 11 Октомври
Ивана Владимирова – ЈУ   Детски   дом   11 Октомври
Љубица Евросимоска – ЈУ […]

Сесија за аплицирање за стекнување со општа лиценца*

Комисија за лиценцирање за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита

Сесија за аплицирање за стекнување со општа лиценца

Комисијата за лиценцирање Ве информира дека сесијата за аплицирање за стекнување со општа лиценца  за работа ќе се реализира во период од 23.09.2020 – 30.09.2020 година.

Сите заинтересирани кандидати барањето за полагање на стручен испит за стекнување со лиценца […]

База на прашања за општ стручен испит за вршење на стручна работа во установа за вон семејна заштита, центар за социјални услуги, центар за поддршка на згрижувачки семејства и други даватели на социјални услуги за вон семејна заштита и услуги во заедницата

Овде можете да ја превземете листата на прашања во Word документ

Согласно Законот за социјалната заштита, згрижување во семејство опфаќа основна заштита и 24 часовна грижа за деца и возрасни лица кои немаат свое семејство или немаат услови за живот во сопственото семејство. Ова згрижување се обезбедува како:
Согласно Законот за социјалната заштита, услугата за […]

База на прашања за општ стручен испит за стручни работници за вршење на стручна работа во центар за социјална работа

Овде можете да ја превземете листата на прашања во Word докумет

Согласно Законот за социјалната заштита, кој го определува носителот на правото на гарантирана минимална помош?
Согласно Законот за социјалната заштита, со секој член на домаќинството, корисник на гарантирана минимална помош, кој е невработен и евидентиран во надлежниот Центар за вработување, се изготвува индивидуален план. […]

Содржина на материјалите за подготовка на теоретскиот дел од стручниот испит

Етички кодекс за стручните работници во дејноста социјална заштита
Закон за социјална сигурност на стари лица
Закон за заштита на децата

Закон за измена и дополнување на Закон за заштита на децата
Закон за заштита на децата – консолидиран текст
Службен весник број 10 од 22.01.2015 
Службен весник број 12 од 22.01.2014
Службен весник број 21 од 02.02.2018
Службен весник […]

Распоред за полагање на практичен дел од стручен испит

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ КОИ ГО ИМААТ ПОЛОЖЕНО ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ

 

18.08.2020 година

1 група

Сала 1 / ДХО Даре Џамбаз

Александра Досевска
социјален работник
(ЈУ ЦСР Пробиштип)
09:00

Каролина Кузева
дефектолог
 (ЈУ ЦСР Пробиштип)
09:20

Габриела Кркачева
социјален работник
 (ЈУ МЦСР Скопје)
09:40

Наум Јамовски
правник
 (ЈУ МЦСР Скопје)
10:00

Љупка Љубиновска
психолог
 (ЈУ МЦСР Скопје)
10:20

Даниела Ѓорѓиевска
дефектолог
 (ЈУ МЦСР Велес)
10:40

Маре Амбаркова
педагог
 (ЈУ МЦСР Велес)
12:00

Александра Ристова
социјален работник
(ЈУ […]

Резултати од стручен испит одржан на 30.07.2020

Стручни работници кои го имаат положено теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со лиценца – ден 30.07.2020 година

Беса Љута – правник
Александра Пeровска – правник
Слободан Ѓорѓевски Правник
Марија Исаевска – Ристовска, социјален работник
Арниса Дехари Правник
Александра Анѓелкоска – социјален работник
Елизабета Кочовска – социјален работник
Светлана Стаматовска – правник
Демирша Османов […]

Резултати од стручен испит одржан на 29.07.2020

Стручни работници кои го имаат положено теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со лиценца – ден 29.07.2020 година

 

Соња Атанасовска – социјален работник
Андријана Велинова – правник
Елена Петрушевска – социјален работник
Кристина Поповска Илијевска – социјален работник
Адиле Рустеми – педагог
Азби Шаќири – психолог
Магдалена Савеска – правник
Мелита Ристовска Ивановиќ – […]