02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk
Завршната конференција за сублимирање и претставување на постигнатите резултати од проектот ‘Грижи се’

Завршната конференција за сублимирање и претставување на постигнатите резултати од проектот ‘Грижи се’

На 20.06.2023 година во Скопје, во организација на Македонски Каритас, се одржа завршната конференција за сублимирање и претставување на постигнатите резултати од проектот ‘Грижи се’, од кој беше дел и нашата институција –  Завод за социјални...
KICK OFF на проектот  “Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осуденици “

KICK OFF на проектот “Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осуденици “

 “Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осуденици “ претставува проект кој е финансиски поддржан од Делегација на Европска Унија во Република Северна Македонија.  Заводот за социјални дејности и Македонското...
Меморандум за соработка

Меморандум за соработка

На 15 декември 2022 година , во просториите на Заводот за социјални дејности , Директорот на Заводот С.Станиславски и Деканот на Факултет за Безбедност проф.д-р Никола Дујовски , потпишаа Меморандум за соработка за реализација на заедничко истражување поврзано со...
Промоција на платформа за учење на далечина

Промоција на платформа за учење на далечина

На ден 31.10.2022 на ZOOM платформата, ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје заедно со УНХЦР и УНИЦЕФ ја  промовираа дигиталната платформата за учење на далечина,  за професионалците во системот на социјална заштита. Со активирање на дигиталната платформа стручните...
Меморандум за соработка

Меморандум за соработка

На 14 октомври 2022 година , во просториите на Заводот за социјални дејности , Директорот на Заводот С.Станиславски и директорката на Македонското здружение на млади правници  А.Цветановска , потпишаа Меморандум за соработка за имплементирање на активности во рамки на...