02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk
Сесии за аплицирање за издавање на лиценца за работа

Сесии за аплицирање за издавање на лиценца за работа

Комисијата за лиценцирање објавува сесија за аплицирање за издавање на општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита. Кандидатите кои ги исполнуваат условите објавени во подбанерот Издавање на општа лиценца за работа, потребните документи треба да ги достават...
Сесии за аплицирање за издавање на лиценца за работа

Термини и распоред за полагање на практичен дел од стручен испит

Согласно Одлуката на Владата за дополнителни рестриктивни и превентивни мерки за заштита на јавното здравје со важност од 06.04 до 20.04.2021 година, Ве информираме дека процесот на спроведување на испитот за стекнување со лиценца ќе биде одложен, до донесување на...
Сесии за аплицирање за издавање на лиценца за работа

Термини и распоред за полагање на теоретски дел од стручен испит

Согласно Одлуката на Владата за дополнителни рестриктивни и превентивни мерки за заштита на јавното здравје со важност од 06.04 до 20.04.2021 година, Ве информираме дека процесот на спроведување на испитот за стекнување со лиценца ќе биде одложен, до донесување на...
Меморандум за соработка

Меморандум за соработка

На ден 22 јануари 2021 година во просториите на ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје се одржа средба помеѓу Директорот на ЈУ Завод за социјални дејности – Стојан Станиславски и претседателот на Здружението на социјални работници на Македонија – Гоце...