02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk
Упатство за користење на е-платформа наменета за едукација на стручните работници вработени во установите за социјална заштита и други даватели на социјални услуги

Упатство за користење на е-платформа наменета за едукација на стручните работници вработени во установите за социјална заштита и други даватели на социјални услуги

 Упатство за користење на е-платформа, наменета за едукација на стручните работници вработени во установите за социјална заштита и други даватели на социјални...
Известување за издавање на општа и посебна лиценца

Известување за издавање на општа и посебна лиценца

Комисијата за лиценцирање објавува сесија за аплицирање за издавање на општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита во периодот од 20.12.2021 до 20.01.2022 година. НАПОМЕНА: Кандидатите кои аплицирале во претходните сесии, а не полагале или биле одбиени...

Известување

ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје Ве информира дека е креирана и во употреба нова електронска пошта на Комисијата за лиценцирање. Сите Ваши дописи кои се наменети за  Комисијата за лиценцирање, можат да бидат испратени на следнава меил...
Известување

Известување

Почитувани, Ве известуваме дека ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје е во процес на изготвување на  е-платформа, наменета за едукација на стручните работници вработени во установите за социјална заштита и други даватели на социјални услуги. Е-платформата е во...