02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk
Кандидати кои го положија теоретскиот и практичниот дел од испитот заклучно до 26.05.2022

Кандидати кои го положија теоретскиот и практичниот дел од испитот заклучно до 26.05.2022

КАНДИДАТИ КОИ УСПЕШНО ГО ПОЛОЖИЈА ТЕОРЕТСКИОТ И ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ, ЗАКЛУЧНО СО 26.05.2022   Ибадет Јашар – социјален работник, ЈУМЦСР на град Скопје Кристина Китановска – психолог, ЈУМЦСР на град Скопје Вилдан Рахмани – социјален работник,...
Известување за сесии за аплицирање за издавање на општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита и сесии за стекнување со посебна лиценца за водител на случај

Известување за сесии за аплицирање за издавање на општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита и сесии за стекнување со посебна лиценца за водител на случај

Комисијата за лиценцирање објавува сесии за аплицирање за издавање на општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита и сесии за стекнување со посебна лиценца за водител на случај 1.Комисијата за лиценцирање објавува сесија за аплицирање за издавање на општа...
Кандидати кои го положија теоретскиот и практичниот дел од испитот заклучно до 26.05.2022

Упатство за користење на е-платформа наменета за едукација на стручните работници вработени во установите за социјална заштита и други даватели на социјални услуги

 Упатство за користење на е-платформа, наменета за едукација на стручните работници вработени во установите за социјална заштита и други даватели на социјални...
Дводневни обуки од областа ,,Брак и семејство,,

Дводневни обуки од областа ,,Брак и семејство,,

ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје , започна со одржување на серија од  дводневни обуки од областа ,,Брак и семејство,, наменети за стручните работници во центрите за социјална работа ,,   Планирани се 11 дводневни обуки со присуство на 270 учесници  во...