02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk
Упатство и програма за полагање на теориски и практичен испит

Tермини и распоред за полагање на теоретски дел од стручен испит

Полагањето на стручниот испит за стекнување со општа лиценца за работа ќе се одвива електронски. За начинот на полагањето, дополнително ќе се истакне упатство на Веб страните на Заводот и на Министерство за труд и социјална политика. НАПОМЕНА: Доколку има промена во...

Термини и распоред за полагање на теоретски дел од стручен испит

Термини и распоред за полагање на теоретски дел од стручен испит Полагањето на теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со  лиценца за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита ќе се одржи во деновите 21.09.2021 (вторник) и 22.09.2021 (среда)....

Стручни работници кои ги имаат положено практичниот дел од стручниот испит на 24.06.2021

СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ КОИ ГО ИМААТ ПОЛОЖЕНО ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ НА 24.06.2021   1.         Зорица Маркова- ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Топанско Поле 2.        Андриана Крстеска Топузовска- ЈУ Завод за рехабилитација на деца и...
Упатство и програма за полагање на теориски и практичен испит

Распоред за полагање на практичен дел од стручен испит за стручните работници кои го имаат положено теоретскиот дел од стручниот испит – 24.06.2021 година

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ КОИ ГО ИМААТ ПОЛОЖЕНО ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ   24.06.2021 година   1 група Сала 1 / ДХО Даре Џамбаз Зорица Маркова Дефектолог ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Т.Поле...