02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

КАНДИДАТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЈА ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ

 

 

Милена Митевска социјален работник ЈУМЦСР на град Скопје
Александра Стефаноска психолог  ЈУМЦСР на град Скопје
Драгана Василева педагог ЈУМЦСР на град Скопје
Славица Марковска психолог ЈУМЦСР на град Скопје
Блерина Халими социјален работник ЈУМЦСР на град Скопје
Виљдане Сулејмани Мемеди  правник ЈУМЦСР Куманово
Мери Кузманова  дефектолог ЈУМЦСР Гевгелија
Ангелче Станоевски социјален работнк  ЈУМЦСР на град Скопје
Муадин Абдулаи правник ЈУМЦСР на град Скопје
Фатмире Рамадани правник ЈУМЦСР на град Скопје
Мелек Јахја социјален работник  ЈУМЦСР на град Скопје
Арџент Осман социјален работник ЈУМЦСР на град Скопје
Александар Саид правник ЈУМЦСР на град Скопје
Дарко Андоновски правник ЈУМЦСР на град Скопје,
Хамза Амети социјален работник ЈУМЦСР на град Скопје
Бобан Пенев педагог – водител на случај ЈУМЦСР на град Скопје
Соња Јарчев социјален работник  ПУСЗ Сончев Дом Тодоровски
Ѓорѓи Пандев социјален работник ПУСЗ Свети Јован – Струмица
Александра Василевска социјален работник, ЕСИ НЕЛИС- Скопје
Наташа Трајкова социјален работник  Црвен Крст Неготино
Ардита Селмани социјален работник  Црвен Крст на град Скопје
Магдалена Илиевска психолог ПУ Центар за поддршка на згрижувачки семејства СОС Детско Село-Скопје
Гораст Велковски социјален работник ПУ Центар за поддршка на згрижувачки семејства СОС Детско Село-Скопје
Селена Николовска социјален работник ПУСЗ Геромедикал Феникс
Ивана Богдановиќ социјален работник ПУСЗ Резиденција Дабески
Сашко Томовски правник АДРА- Адвентистичко добротворно здружение
Ивана Кујунџиева Апостолова социјален работник- водител на случај ЈУМЦСР Гевгелија
Александра Јосифовска социјален работник- водител на случај ЈУЦСР Ресен
Борче Ристевски социјален работник- водител на случај  ЈУЦСР Ресен
Маја Стојчевска социјален работник Црвен Крст Крива Паланка
Наташа Георгиева дефектолог Црвен Крст- Струмица
Дарко Костадинов Правник-водител на случај ЈУ ЦСР Виница
Елизабета Николовска социјален работник АДРА- Адвентистичко добротворно здружение
Александра Кондевска социјален работник ПУСЗ Светла Надеж
Емилија Маркоска психолог ПУСЗ Геромедикал Феникс
Мери Јовановска- Дешиќ психолог ПУСЗ Геромедикал Феникс
Филип Кузмановски правник Црвен Крст Куманово
Ивана Димитровски дефектолог ЗЛЦПДП-Велес
Атина Тасевска педагог ПУ Центар за поддршка на згрижувачки семејства СОС Детско Село-Скопје
Дамјан Николовски социјален работник ПУ Центар за поддршка на згрижувачки семејства СОС Детско Село-Скопје
Јагода Насковска социјален работник ПУ Центар за поддршка на згрижувачки семејства СОС Детско Село-Скопје
Александра Ивановски дефектолог ПУ Центар за поддршка на згрижувачки семејства СОС Детско Село-Скопје
Валентина Димовска психолог ПУ Центар за поддршка на згрижувачки семејства СОС Детско Село-Скопје
Снеже Џемова социјален работник ПУСЗ Опен Харт – Струмица
Билјана Иванова социјален работник ПУСЗ Опен Харт – Струмица
Анита Јованова психолог Црвен Крст Гевгелија