02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

1. Полагањето на теоретскиот дел од стручниот испит  ќе се одржи на ден 13.05.2022 година (петок)

2. Полагањето на практичниот дел од стручниот испит  ќе се одржи на ден 26.05.2022 година (четврток)

 

ПОЛАГАЊЕТО ЌЕ СЕ ОДВИВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО во просториите на ДХО Даре Џамбаз!

 

Се известуваат кандидатите дека на денот на полагањето со себе мора да носат и да приложат важечки документ за лична идентификација.

 

Распоредот и терминот (времето) за полагање ќе бидат дополнително објавени.