02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје Ве информира дека е креирана и во употреба нова електронска пошта на Комисијата за лиценцирање. Сите Ваши дописи кои се наменети за  Комисијата за лиценцирање, можат да бидат испратени на следнава меил адреса licenciranjezsd@mtsp.gov.mk