02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

ЈУ Завод за социјални дејности- Комисија за лиценцирање објавува Термини и распоред за полагање на теоретски дел од  испитот за стекнување со посебна лиценца за водител на случај во центар за социјална работа

Напомена: Испитот ќе се полага електронски, за што е изготвено Упатство кое може да го превземете на следниот линк:

Упатство за електронско полагање на испит 

 

1 група ( 8.11.2021) 9 часот

 

 1. Катерина Бековска – Стојковска – социјален работник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Билјана Невчева – социјален работник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Жанета Николовска – психолог, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Љупчо Зафировски – правник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Татјана Атанасова- социјален работник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Давор Миноски – педагог, ЈУ МЦСР Македонски Брод

 

 1. Биљана Ѓорѓиева – психолог, ЈУ ЦСР Виница

 

 1. Елка Калова – социјален работник, ЈУ ЦСР Валандово

 

 1. Тина Фиданска – психолог, ЈУ ЦСР Валандово

 

 1. Грозданка Миловски – социјален работник, ЈУ МЦСР Берово

 

 1. Анета Томева – социјален работник, ЈУ ЦСР Пробиштип

 

 1. Кристина Пановска – педагог, ЈУ ЦСР Пробиштип

 

 1. Анита Жаку Мустафа – психолог, ЈУ МЦСР Струга

 

 1. Даниела Несторова – педагог, ЈУ МЦСР  Струга

 

 1. Весна Кузева – Чолакова – социјален работник, ЈУ МЦСР Велес

 

 1. Даниела Зафирова – социјален работник, ЈУ МЦСР Велес

 

 1.  Данче Ацева – социјален работник, ЈУ МЦСР Велес

 

 

2 група ( 8.11.2021) 13 часот

 

 1. Мери Ганиевска- психолог, ЈУ ЦСР Ресен

 

 1. Селфие Мехмети- правник, ЈУ ЦСР Ресен

 

 1. Весна Стојчевска- социјален работник, ЈУ ЦСР Ресен

 

 1. Златка Соколова- социјален работник, ЈУ МЦСР Кочани

 

 1. Радица Лефкова – правник, ЈУ МЦСР Кочани

 

 1. Васка Анастасова – психолог, ЈУ МЦСР Кочани

 

 1. Жана Донева – социјален работник, ЈУ МЦСР Кочани

 

 1. Сашка Карајанова- психолог, ЈУ МЦСР Гевгелија

 

 1. Софија Ручкоманова- педагог, ЈУ МЦСР Гевгелија

 

 1. Руска Митрова- социјален работник, ЈУ МЦСР Гевгелија

 

 1.  Гордана Кожухарова- социјален работник, ЈУ МЦСР Штип

 

 1. Викторија Папарова- социјален работник, ЈУ МЦСР Штип

 

 1. Виктор Горгиевски- педагог, ЈУ МЦСР Штип

 

 1. Наталија Панова- социјален работник, ЈУ МЦСР Штип

 

 1. Смилка Илиеска – социјален работник, ЈУ МЦСР Прилеп

 

 1.  Михаела Варошаноска – социјален работник, ЈУ МЦСР Прилеп

 

 1. Каролина Јосифоска – педагог, ЈУ МЦСР Прилеп

 

 

3 група ( 9.11.2021) 9 часот

 1. Кристина Велеска – социјален работник, ЈУ МЦСР Македонски Брод

 

 1. Магдалена Николовска Стоименова – социјален работник, ЈУ ЦСР Виница

 

 1. Драги Ѓеоргиев – социјален работник, ЈУ ЦСР Валандово

 

 1. Маре Коловска – социјален работник, ЈУ МЦСР Берово,

 

 1. Лилјана Бојчовска – социјален работник, ЈУ МЦСР Берово

 

 1. Ленче Михајловска – педагог, ЈУ ЦСР Пробиштип

 

 1. Емилија Заревска – психолог, ЈУ ЦСР Пробиштип

 

 1. Мирослава Сеневска – психолог, ЈУ ЦСР Пробиштип

 

 1. Стефанка Ќирковиќ- социјален работник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Весна Аврамовска Лазеска- социјален работник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1.  Валентина Бошковска- социјален работник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Мирјана Геговска-Грујоска- социјален работник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Мери Лазарова- психолог, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Ангелина Давчевска – социјален работник, ЈУ МЦСР Велес

 

 1. Благој Костов – педагог, ЈУ МЦСР Велес

 

 1. Весна Лазароска Прентоска- социјален работник, ЈУ МЦСР Струга

 

 1. Мугни Далипи – правник, ЈУ МЦСР Струга

 

 

4 група (9.11.2021) 13 часот

 

 1. Александра Радевска Кадинска- социјален работник, ЈУ ЦСР Ресен

 

 1. Васка Доновска Чоневска – правник, ЈУ ЦСР Ресен

 

 1. Маја Мушаревска – педагог, ЈУ ЦСР Ресен

 

 1. Зага Андонова – социјален работник, ЈУ МЦСР Кочани

 

 1. Фимка Андонова – правник, ЈУ МЦСР Кочани

 

 1. Марија Гицова – социјален работник, ЈУ МЦСР Кочани

 

 1. Васка Јанчев- правник, ЈУ МЦСР Гевгелија

 

 1. Менче Јанчева- социјален работник, ЈУ МЦСР Гевгелија

 

 1. Соња Колевска- социјален работник, ЈУ МЦСР Куманово

 

 1.  Елена Петрушевска- социјален работник, ЈУ МЦСР Куманово

 

 1. Милена Симоновска- социјален работник, ЈУ МЦСР Куманово

 

 1. Гордана Липковска Анастасова – социјален работник, ЈУ МЦСР Куманово

 

 1.  Елизабета Талеска- педагог, ЈУ МЦСР Битола

 

 1.  Загорка Димовска- педагог, ЈУ МЦСР Битола

 

 1. Констандина Иванова- психолог, ЈУ МЦСР Битола

 

 1.  Билјана Нацковска Вељковиќ- социјален работник, ЈУ МЦСР Битола

 

 1.  Даниела Наумова- социјален работник, ЈУ МЦСР Битола

 

 

5 група ( 10.11.2021) 9 часот

 1. Ивана Лазаревска – социјален работник, ЈУ МЦСР Куманово

 

 1. Мирослава Илиевска – социјален работник, ЈУ МЦСР Куманово

 

 1. Марија Милановска – социјален работник, ЈУ МЦСР Куманово

 

 1. Даниела Младеновска Спасовски – социјален работник, ЈУ МЦСР Куманово

 

 1. Тања Георгиевска – социјален работник, ЈУ МЦСР Куманово

 

 1. Нада Трајкова – социјален работник, ЈУ МЦСР Велес

 

 1. Габриела Јаневска Гијовска – социјален работник, ЈУ МЦСР Велес

 

 1. Миле Велковски – социјален работник, ЈУ МЦСР Велес

 

 1. Дијана Панзова – социјален работник, ЈУ МЦСР Велес

 

 1. Фросина Васкова- социјален работник, ЈУ МЦСР Струмица

 

 1. Ружица Насковска- правник, ЈУ МЦСР Струмица

 

 1.  Кирил Поп Трајков- социјален работник, ЈУ МЦСР Струмица

 

 1. Ружица Маткова Гоцева- социјален работник, ЈУ МЦСР Струмица

 

 1.  Биљана Петровиќ- психолог, ЈУ МЦСР Струмица

 

 1. Љупка Љубиновска – психолог, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1.  Хатиџе Демири – социјален работник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Бети Живадиновиќ – социјален работник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 

6 група ( 10.11.2021) 13 часот

 

 1. Наташа Ѓеоргиевска – социјален работник, ЈУ МЦСР Битола

 

 1. Елена Дуковска Димовска – педагог, ЈУ МЦСР Битола

 

 1. Даниела Стерјева – социјален работник, ЈУ МЦСР Битола

 

 1. Снежана Димовска – педагог, ЈУ МЦСР Битола

 

 1. Илинка Ристевска – психолог, ЈУ МЦСР Битола

 

 1. Ирена Арсова- социјален работник, ЈУ МЦСР Штип

 

 1. Весна Панов – социјален работник, ЈУ МЦСР Штип

 

 1. Зорица Богданова – социјален работник, ЈУ МЦСР Штип

 

 1. Марика Чанева – правник, ЈУ МЦСР Штип

 

 1. Верица Мазгански – социјален работник, ЈУ МЦСР Штип

 

 1.  Гордана Велјаноска – педагог, ЈУ МЦСР Прилеп

 

 1. Снежана Јованоска – социјален работник, ЈУ МЦСР Прилеп

 

 1.  Маријана Ѓорѓиевска – социјален работник, ЈУ МЦСР Прилеп

 

 1. Гордана Србиноска – психолог, ЈУ ЦСР Кичево

 

 1. Стојан Грујоски – социјален работник, ЈУ ЦСР Кичево

 

 1. Снежана Младенова- социјален работник, ЈУ МЦСР Кавадарци

 

 1. Ленча Тодоровска- педагог, ЈУ МЦСР Кавадарци

 

 

7 група ( 11.11.2021) 9 часот

 

 1. Андријана Кукулева – социјален работник, ЈУ МЦСР Велес

 

 1. Златко Пановски – социјален работник, ЈУ МЦСР Велес

 

 1. Десанка Мирчева – социјален работник, ЈУ МЦСР Велес

 

 1. Тодорка Филиповска – социјален работник, ЈУ МЦСР Велес

 

 1. Елизабета Ангеловска – социјален работник, ЈУ МЦСР Куманово

 

 1. Хамиде Бајрами – психолог, ЈУ МЦСР Куманово

 

 1. Виолета Михајловска Петковска – социјален работник, ЈУ МЦСР Куманово

 

 1. Андријана Огњановска – педагог, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Софија Ѓорова- социјален работник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Весна Илиева- правник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Верица Делева – социјален работник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Тања Тодорова Илиевски – социјален работник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Никола Пејоски – правник, ЈУ ЦСР Кичево

 

 1. Агрон Османи – педагог, ЈУ ЦСР Кичево

 

 1.  Весна Јовевска Тривиќ – социјален работник, ЈУ ЦСР Кичево

 

 1. Гордана Анѓушева- педагог, ЈУ МЦСР Кавадарци

 

 1.  Сузана Димкова – социјален работник, ЈУ МЦСР Кавадарци

 

 

8 група ( 11.11.2021) 13 часот

 

 1. Тање Тренкоска Алексоска – правник, ЈУ МЦСР Прилеп

 

 1. Сузана Митровска – психолог, ЈУ МЦСР Куманово

 

 1. Сузана Вељановска – социјален работник, ЈУ МЦСР Битола

 

 1. Моника Џуровска – правник, ЈУ МЦСР Битола

 

 1. Марија Мисирлиевска Мијоска – социјален работник, ЈУ МЦСР Битола

 

 1. Томе Цветковски – социјален работник, ЈУ МЦСР Битола

 

 1. Дуди Јаја – социјален работник, ЈУ МЦСР Битола

 

 1. Љубомир Арсовски- психолог, ЈУ ЦСР Кратово

 

 1. Горан Цветковски – социјален работник, ЈУ ЦСР Кратово

 

 1. Милка Павловска – психолог, ЈУ ЦСР Кратово

 

 1. Живка Талевска- социјален работник, ЈУ ЦСР Крушево

 

 1. Христо Бојчиноски- педагог, ЈУ ЦСР Крушево

 

 1. Тања Лозевски – социјален работник,  ЈУ МЦСР Неготино

 

 1. Павлинка Волкановска Атанасовска – социјален работник,  ЈУ МЦСР Неготино

 

 1.  Марија Манасова -Коцева- социјален работник, ЈУ МЦСР Свети Николе

 

 1. Ленче Станковиќ- социјален работник, ЈУ МЦСР Свети Николе

 

 1. Даница Дукас- социјален работник, ЈУ МЦСР Свети Николе

 

 

9 група ( 12.11.2021) 9 часот

 

 1. Татјана Даневска – социјален работник, ЈУ МЦСР Свети Николе

 

 1. Наташа Ѓорчев – психолог, ЈУ МЦСР Свети Николе

 

 1. Новица Митевски – социјален работник, ЈУ МЦСР Свети Николе

 

 1. Љупче Ѓорѓиеска – социјален работник, ЈУ ЦСР Крушево

 

 1. Василка Чавкароска – педагог, ЈУ ЦСР Крушево

 

 1. Зорица Ѓорѓиева – психолог, ЈУ МЦСР Неготино

 

 1. Весна Стојановска – психолог, ЈУ МЦСР Неготино

 

 1. Билјана Џолева – социјален работник, ЈУ МЦСР Струмица

 

 1. Јулијана Ментинова – социјален работник, ЈУ МЦСР Струмица

 

 1. Петранка Костуранова- социјален работник, ЈУ МЦСР Струмица

 

 1. Тања Милева – психолог, ЈУ МЦСР Штип

 

 1. Татјана Вељковиќ – социјален работник, ЈУ МЦСР Штип

 

 1. Љупка Богатиновска – социјален работник, ЈУ МЦСР Штип

 

 1. Демирша Османов – правник, ЈУ МЦСР Штип

 

 1. Ката Стефановска – социјален работник, ЈУ ЦСР Кратово

 

 1. Лиле Мишевска – социјален работник, ЈУ ЦСР Кратово

 

 1. Анита Крстевска Стефанова – педагог, ЈУ ЦСР Кратово

   

   

 2. Газаљ Метлику- правник, ЈУ МЦСР Битола

 

 

10 група ( 12.11.2021) 13 часот

 

 1. Анета Апчева- педагог, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Сузана Гркова- психолог, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Соња Ангелова- социјален работник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Благица Качанска- педагог, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Мирјана Трпеска- социјален работник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Слаѓана Стојаноска- психолог, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Гордана Атанасова- социјален работник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Билјана Петрушева- правник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Мери Андонова – правник, ЈУ МЦСР Штип

 

 1. Наташа Христовска – социјален работник, ЈУ МЦСР Охрид

 

 1. Горан Поп Марков –  социјален работник, ЈУ МЦСР Охрид

 

 1. Неим Сулејман –  правник, ЈУ МЦСР Охрид

 

 1. Магдалена Тасеска –  социјален работник, ЈУ МЦСР Охрид

 

 1. Анита Ѓероска Божиновска- педагог, ЈУ МЦСР Охрид

 

 1. Александра Новоселски- правник, ЈУ МЦСР Делчево

 

 1. Александра Трајановска- социјален работник, ЈУ МЦСР Делчево

 

 1. Душко Михаиловски- социјален работник, ЈУ МЦСР Делчево

 

 1. Ангелина Миткова- социјален работник, ЈУМЦСР на Град Скопје

 

 

11 група (15.11.2021) 9 часот

 

 1. Марија Ристеска- педагог, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Туника Радиќ Папацафа- педагог, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Атина Тасевска- педагог, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Бисерка Цикарска – социјален работник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Оливер Бошковски – социјален работник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Жанина Петров- социјален работник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Јана Поп Илиева- социјален работник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Надица Стоименова Георгиевска- социјален работник, ЈУ МЦСР Делчево

 

 1. Маја Димитрова – Златковска, социјален работник, ЈУ МЦСР Делчево

 

 1.  Влатко Митев – социјален работник, ЈУ МЦСР Делчево

 

 1. Вецка Гоцевски- социјален работник, ЈУ МЦСР Делчево

 

 1.  Радица Перинска- социјален работник, ЈУ МЦСР Тетово

 

 1. Магдалена Веселиноска- социјален работник, ЈУ МЦСР Тетово

 

 1. Марија Исаевска Ристовска – социјален работник, ЈУ МЦСР Тетово

 

 1.  Александра Анѓелкоска – социјален работник, ЈУ МЦСР Тетово

 

 1. Сузана Костадинова- социјален работник, ЈУ ЦСР Виница

 

 1. Лидија Ѓуров- правник, ЈУ ЦСР Виница

 

 1. Мизејен Мавмудоски- правник, ЈУ МЦСР Охрид

 

 

12 група (15.11.2021) 13 часот

 

 1. Васка Ризова – педагог, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Гордана Саздова – психолог, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Габриела Кркачева- социјален работник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Тања Илиевска Велковска- социјален работник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Марина Костадиновска Китоска- социјален работник, ЈУ МЦСР на Град Скопје

 

 1. Ирена Димитровска Ангеловска- психолог, ЈУ МЦСР Делчево

 

 1. Ивона Стојковска- социјален работник, ЈУ МЦСР Делчево

 

 1. Славица Димитрова- социјален работник, ЈУ МЦСР Делчево

 

 1. Марија Симова- психолог, ЈУ МЦСР Делчево

 

 1. Хатиџе Исљами – психолог, ЈУ МЦСР Тетово

 

 1. Зура Етеми- педагог, ЈУ МЦСР Тетово

 

 1. Хедије Алији – психолог, ЈУ МЦСР Тетово

 

 1. Саније Мемети – педагог, ЈУ МЦСР Тетово

 

 1. Ѓурѓица Новеска- социјален работник, ЈУ МЦСР Тетово

 

 1. Григорије Стојановски- социјален работник , ЈУ МЦСР Тетово

 

 1. Радмила Кевереска- социјален работник, ЈУ МЦСР Охрид

 

 1. Мира Врангаловска- социјален работник, ЈУ МЦСР Охрид

 

 1. Снежана Толевска Митаноска –психолог, ЈУ МЦСР Охрид