02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Известување за континуирана професионална едукација од областа брак и семејство

 

Се известуваат вработените во центрите за социјална работа дека Заводот за социјални дејности-Скопје, во периодот октомври-ноември 2021 ќе спроведува дводневни обуки на теми од областа Брак и семејство.

Обуките ќе се реализираат во Скопје, Сала 1 во Даре Џамбаз и ќе се одвиваат согласно важечките протоколи, мерки и препораки за заштита од Ковид 19.