02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Термини и распоред за полагање на теоретски дел од стручен испит

Полагањето на теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со  лиценца за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита ќе се одржи во деновите 21.09.2021 (вторник) и 22.09.2021 (среда).
Практичниот дел од стручниот испит ќе се одржи во деновите 05.10.2021 (вторник) и 06.10.2021 (среда).
Распоредот за полагање ќе биде дополнително и навремено објавен на Web страните на ЈУ ЗСД и МТСП.
 
Полагањето ќе се одржи согласно сите здравствени протоколи и превентивни мерки  за заштита на јавното здравје.​