02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ КОИ ГО ИМААТ ПОЛОЖЕНО ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ

 

24.06.2021 година

 

1 група

Сала 1 / ДХО Даре Џамбаз

Зорица Маркова Дефектолог ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Т.Поле 09:00
Андриана Крстеска Топузовска Дефектолог ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Т.Поле 09:15
Милена Симоновска Социјален работник ЈУ МЦСР Куманово 09:30
Ана Баневска Стефановска Психолог ЈУ МЦСР Куманово 09:45
Дафина Деневска Социјален работник ЈУ МЦСР КУманово 10:00
Марија Алексовска-Цветковска Социјален работник ЈУ МЦСР КУманово 10:15
Николиа Волкановска Социјален работник ЈУ МЦСР Скопје 10:30
Емилија Ангеловски Социјален работник ЈУ МЦСР Скопје 10:45
Вилдан Рахмани Социјален работник ЈУ МЦСР Скопје 11:00
Љупка Цветкоска Социјален работник ПУСЗ Геромедикал Феникс 11:15
Христина Алексовска Социјален работник ПУСЗ Геромедикал Феникс 11:30

 

2 група

Сала 5 / ДХО Даре Џамбаз

Валентина Арсова Социјален работник ЈУЦСР Виница 09:00
Лидија Ѓуров Правник ЈУЦСР Виница 09:15
Сузана Костадинова Социјален работник ЈУЦСР Виница 09:30
Тања Симоновска Стојановиќ Социјален работник ЈУМЦСР Крива Паланка 09:45
Андриана Ивановска Давитковска Психолог ЈУМЦСР Крива Паланка 10:00
Драгана Ѓошевска Социјален работник ЈУМЦСР Крива Паланка 10:15
Билјана Веселинова Социјален работник ЈУМЦСР Крива паланка 10:30
Јулијана Стојановска Социјален работник ЈУМЦСР Крива паланка 10:45
Виолета Здравкоска Правник ЈУМЦСР Гостивар 11:00
Емир Сујелмани Социјален работник ЈУМЦСР Гостивар 11:15
Емилија Анастасов Социјален работник ЈУМЦСР Пробиштип 11:30
Димитар Ефтимов Социјален работник Здружение за Европска социјална инклузија ЕСИ НЕЛИС-Скопје 11:45

 

 

3 група

Тренинг Центар/ ЈУ Завод за социјални дејности

Ивана Стојова Правник ЈУМЦСР Делчево 09:00
Марија Илиева Митревска Социјален работник ЈУМЦСР Берово 09:15
Сандра Ѓорѓиевски Логопед ЈУМЦСР Делчево 09:30
Синиша Радески Правник ЈУМЦСР Мак. Брод 09:45
Михаела Николовска Социјален работник ЈУМЦСР Мак. Брод 10:00
Драган Драгановски Социјален работник ЈУМЦСР Делчево 10:15
Елена Попеска Правник ЈУМЦСР Струга 10:30
Вјолца Даути Правник ЈУМЦСР Струга 10:45
Димитар Кракутовски Социјален работник ЈУМЦСР Берово 11:00
Николинка Томова Социјален работник Црвен Крст на РСМ, Општинска организација Струмица 11:15
Серхан Нанушев Социјален работник ПУСЗ Опен Хард-Струмица 11:30