02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Стручни работници кои го имаат положено теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со лиценца – ден 15.06.2021 година

 

1.     Зорица Маркова- ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Т. Поле

2.     Андриана Крстеска Топузовска- ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Т. Поле

3.     Милена Симоновска – ЈУ МЦСР Куманово

4.     Ана Баневска Стефановска – ЈУ МЦСР Куманово

5.     Дафина Деневска – ЈУ МЦСР Куманово

6.     Марија Алексовска- Цветковска – ЈУ МЦСР Куманово

7.     Николиа Волкановска – ЈУ МЦСР Скопје

8.     Емилија Ангеловски – ЈУ МЦСР  Скопје

9.     Вилдан Рахмани  ЈУ МЦСР  Скопје

10.  Љупка Цветкоска – ПУСЗ Геромедикал Феникс

11.  Христина Алексовска– ПУСЗ Геромедикал Феникс

12.  Валентина Арсова– ЈУЦСР Виница

13.  Лидија Ѓуров– ЈУЦСР Виница

14.  Сузана Костадинова– ЈУЦСР Виница

15.  Тања Симоновска Стојановиќ– ЈУМЦСР Крива Паланка

16.  Андриана Ивановска Давитковска– ЈУМЦСР Крива Паланка

17.  Драгана Ѓошевска– ЈУМЦСР Крива Паланка

18.  Билјана Веселинова– ЈУМЦСР Крива Паланка

19.  Јулијана Стојановска– ЈУМЦСР Крива Паланка

20.  Виолета Здравкоска– ЈУМЦСР Гостивар

21.  Емир Сулејмани– ЈУМЦСР Гостивар

22.  Емилија Анастасов– ЈУМЦСР Пробиштип

23.  Димитар Ефтимов– Здружение за европска социјална инклузија ЕСИ НЕЛИС-Скопје

24.  Ивана Стојова– ЈУМЦСР Делчево

25.  Марија Илиева Митревска– ЈУМЦСР Берово

26.  Сандра Ѓорѓиевски– ЈУМЦСР Делчево

27.  Синиша Радески– ЈУМЦСР Македонски Брод

28.  Михаела Николовска– ЈУМЦСР  Македонски Брод

29.  Драган Драгановски– ЈУМЦСР Делчево

30.  Елена Попеска– ЈУМЦСР Струга

31.  Вјолца Даути– ЈУМЦСР Струга

32.  Димитар Кракутовски– ЈУМЦСР Берово

33.  Николинка Томова– Црвен Крст на РСМ, општинска организација Струмица

34.  Серхан Нанушев– ПУСЗ Опен Харт-Струмица