02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk
Полагањето на теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со  лиценца за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита ќе се одржи на ден 15.06.2021 година (вторник), во Сала 1 (ДХО Даре Џамбаз).
Полагањето ќе се одржи согласно сите здравствени протоколи и превентивни мерки  за заштита на јавното здравје. 
 

ПРВА ГРУПА од 9:00 часот

1.       Зорица Маркова – дефектолог, Топанско Поле – Скопје

2.       Андриана Крстеска Топузовска – дефектолог, Топанско Поле-Скопје 

3.       Милена Симоновска – социјален работник, ЈУ МЦСР Куманово

4.       Ана Баневска Стефановска – психолог, ЈУ МЦСР Куманово

5.       Дафина Деневска – социјален работник, ЈУ МЦСР Куманово

6.       Марија Алексовска Цветковска-  социјален работник ЈУМЦСР КУманово      

7.       Николиа Волкановска- социјален работник, ЈУ МЦСР Скопје

8.       Емилија Ангеловски – социјален работник, ЈУ МЦСР Скопје  

9.       Вилдан Рахмани- социјален работник, ЈУ МЦСР Скопје

10.   Љупка Цветкоска – социјален работник, ПУСЗ Геромедикал Феникс

11.   Алексовска Христина – социјален работник, ПУСЗ Геромедикал Феникс

12.   Марија Алексоска Цветковска- социјален работник (тријажер), ЈУМЦСР Куманово

 

 

 

 

 

 

ВТОРА ГРУПА од 11:00 часот

1.       Валентина Арсова – социјален работник, ЈУЦСР Виница

2.       Лидија Ѓуров-  правник, ЈУЦСР Виница

3.       Сузана Костадинова – социјален работник, ЈУЦСР Виница

4.       Тања Симоновска Стојановиќ- социјален работник, ЈУ МЦСР Крива Паланка

5.       Андриана Ивановска Давиткова – психолог, ЈУ МЦСР Крива Паланка

6.       Драгана Ѓошевска – социјален работник, ЈУ МЦСР Крива Паланка

7.       Билјана Веселинова – социјален работник, ЈУ МЦСР Крива Паланка

8.       Јулијана Стојановска- социјален работник, ЈУ МЦСР Крива Паланка

9.       Виолета Здравковска – правник, ЈУ МЦСР Гостивар

10.   Емир Сулејмани – социјален работник, ЈУ МЦСР Гостивавр

11.   Емилија Анастасов – социјален работник, ЈУ ЦСР Пробиштип

12.   Димитар Ефтимов- социјален работник, Здружение за Европска Социјална Инклузија ЕСИ НЕЛИС – Скопје

 

 

 

 

ТРЕТА ГРУПА од 13:00 часот

1.       Ивана Стојова, правник, ЈУМЦСР Делчево

2.       Марија Илиева Митревска, социјален работник (водител на случај), ЈУМЦСР Берово

3.       Сандра Ѓорѓиевски – логопед, ЈУМЦСР Делчево

4.       Синиша Радески – правник, ЈУМЦСР Македонски Брод

5.       Михаела Николовска –  социјален работник, ЈУМЦСР Македонски Брод

6.       Драган Драгановски – социјален работник, ЈУМЦСР Македонски Брод

7.       Елена Попеска – правник, ЈУ МЦСР Струга

8.       Вјолца Даути – правник, ЈУ МЦСР Струга

9.       Димитар Кракутовски – социјален работник, ЈУ МЦСР Берово

10.   Николинка Томова – социјален работник, Црвен Крст на РСМ, Општинска организација Струмица

11.   Серхан Нанушев- социјален работник, ПУСЗ Опен Харт – Струмица​