02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk
Согласно Одлуката на Владата за дополнителни рестриктивни и превентивни мерки за заштита на јавното здравје со важност од 06.04 до 20.04.2021 година, Ве информираме дека процесот на спроведување на испитот за стекнување со лиценца ќе биде одложен, до донесување на новите мерки и препораки.
 
 
По донесување на новите мерки и препораки на Владата, дополнително ќе бидете известени за понатамошните активности.