Monthly Archives: July 2020

Резултати од стручен испит одржан на 30.07.2020

Стручни работници кои го имаат положено теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со лиценца – ден 30.07.2020 година

Беса Љута – правник
Александра Пeровска – правник
Слободан Ѓорѓевски Правник
Марија Исаевска – Ристовска, социјален работник
Арниса Дехари Правник
Александра Анѓелкоска – социјален работник
Елизабета Кочовска – социјален работник
Светлана Стаматовска – правник
Демирша Османов […]

Резултати од стручен испит одржан на 29.07.2020

Стручни работници кои го имаат положено теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со лиценца – ден 29.07.2020 година

 

Соња Атанасовска – социјален работник
Андријана Велинова – правник
Елена Петрушевска – социјален работник
Кристина Поповска Илијевска – социјален работник
Адиле Рустеми – педагог
Азби Шаќири – психолог
Магдалена Савеска – правник
Мелита Ристовска Ивановиќ – […]

Резултати од стручен испит одржан на 28.07.2020

Стручни работници кои го имаат положено теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со лиценца – ден 28.07.2020 година

Ангела Стрезовска – психолог
Габриела Кркачева – социјален работник
Наум Јамовски – правник
Каролина Кузева – дефектолог
Љупка Љубиновска – психолог
Даниела Ѓорѓиевска – дефектолог
Маре Амбаркова – педагог
Александра Ристова – социјален работник
Самир Зумбери […]

Распоред за полагање на теоретски дел од стручниот испит

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ ОД СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ КОИ ИМААТ ОДОБРЕНИ БАРАЊА ОД КОМИСИЈАТА

Теоретскиот дел од стручниот испит ќе се одвива во просториите на ДХО ,,Даре Џамбаз,, Сала бр.1

28.07.2020 година во 09:00 часот 

Ангела Стрезовска – психолог (ЈУ МЦСР Скопје)
Габриела Кркачева – социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје)
Наум Јамовски […]