02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Термини и распоред за полагање на теоретски дел од стручен испит

Полагањето на теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со  лиценца за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита ќе се одржи на ден 15.06.2021 година (вторник), во Сала 1 (ДХО Даре Џамбаз).
Полагањето ќе се одржи согласно сите здравствени протоколи и превентивни мерки  за заштита на јавното здравје. 
 

ПРВА ГРУПА од 9:00 часот

1.       Зорица Маркова – дефектолог, Топанско Поле – Скопје

2.       Андриана Крстеска Топузовска – дефектолог, Топанско Поле-Скопје 

3.       Милена Симоновска – социјален работник, ЈУ МЦСР Куманово

4.       Ана Баневска Стефановска – психолог, ЈУ МЦСР Куманово

5.       Дафина Деневска – социјален работник, ЈУ МЦСР Куманово

6.       Марија Алексовска Цветковска-  социјален работник ЈУМЦСР КУманово      

7.       Николиа Волкановска- социјален работник, ЈУ МЦСР Скопје

8.       Емилија Ангеловски – социјален работник, ЈУ МЦСР Скопје  

9.       Вилдан Рахмани- социјален работник, ЈУ МЦСР Скопје

10.   Љупка Цветкоска – социјален работник, ПУСЗ Геромедикал Феникс

11.   Алексовска Христина – социјален работник, ПУСЗ Геромедикал Феникс

12.   Марија Алексоска Цветковска- социјален работник (тријажер), ЈУМЦСР Куманово

 

 

 

 

 

 

ВТОРА ГРУПА од 11:00 часот

1.       Валентина Арсова – социјален работник, ЈУЦСР Виница

2.       Лидија Ѓуров-  правник, ЈУЦСР Виница

3.       Сузана Костадинова – социјален работник, ЈУЦСР Виница

4.       Тања Симоновска Стојановиќ- социјален работник, ЈУ МЦСР Крива Паланка

5.       Андриана Ивановска Давиткова – психолог, ЈУ МЦСР Крива Паланка

6.       Драгана Ѓошевска – социјален работник, ЈУ МЦСР Крива Паланка

7.       Билјана Веселинова – социјален работник, ЈУ МЦСР Крива Паланка

8.       Јулијана Стојановска- социјален работник, ЈУ МЦСР Крива Паланка

9.       Виолета Здравковска – правник, ЈУ МЦСР Гостивар

10.   Емир Сулејмани – социјален работник, ЈУ МЦСР Гостивавр

11.   Емилија Анастасов – социјален работник, ЈУ ЦСР Пробиштип

12.   Димитар Ефтимов- социјален работник, Здружение за Европска Социјална Инклузија ЕСИ НЕЛИС – Скопје

 

 

 

 

ТРЕТА ГРУПА од 13:00 часот

1.       Ивана Стојова, правник, ЈУМЦСР Делчево

2.       Марија Илиева Митревска, социјален работник (водител на случај), ЈУМЦСР Берово

3.       Сандра Ѓорѓиевски – логопед, ЈУМЦСР Делчево

4.       Синиша Радески – правник, ЈУМЦСР Македонски Брод

5.       Михаела Николовска –  социјален работник, ЈУМЦСР Македонски Брод

6.       Драган Драгановски – социјален работник, ЈУМЦСР Македонски Брод

7.       Елена Попеска – правник, ЈУ МЦСР Струга

8.       Вјолца Даути – правник, ЈУ МЦСР Струга

9.       Димитар Кракутовски – социјален работник, ЈУ МЦСР Берово

10.   Николинка Томова – социјален работник, Црвен Крст на РСМ, Општинска организација Струмица

11.   Серхан Нанушев- социјален работник, ПУСЗ Опен Харт – Струмица​