02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Стручни работници кои го имаат положено теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со лиценца – ден 15.06.2021 година

 

1.     Зорица Маркова- ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Т. Поле

2.     Андриана Крстеска Топузовска- ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Т. Поле

3.     Милена Симоновска – ЈУ МЦСР Куманово

4.     Ана Баневска Стефановска – ЈУ МЦСР Куманово

5.     Дафина Деневска – ЈУ МЦСР Куманово

6.     Марија Алексовска- Цветковска – ЈУ МЦСР Куманово

7.     Николиа Волкановска – ЈУ МЦСР Скопје

8.     Емилија Ангеловски – ЈУ МЦСР  Скопје

9.     Вилдан Рахмани  ЈУ МЦСР  Скопје

10.  Љупка Цветкоска – ПУСЗ Геромедикал Феникс

11.  Христина Алексовска– ПУСЗ Геромедикал Феникс

12.  Валентина Арсова– ЈУЦСР Виница

13.  Лидија Ѓуров– ЈУЦСР Виница

14.  Сузана Костадинова-ЈУЦСР Виница

15.  Тања Симоновска Стојановиќ-ЈУМЦСР Крива Паланка

16.  Андриана Ивановска Давитковска-ЈУМЦСР Крива Паланка

17.  Драгана Ѓошевска-ЈУМЦСР Крива Паланка

18.  Билјана Веселинова-ЈУМЦСР Крива Паланка

19.  Јулијана Стојановска-ЈУМЦСР Крива Паланка

20.  Виолета Здравкоска-ЈУМЦСР Гостивар

21.  Емир Сулејмани-ЈУМЦСР Гостивар

22.  Емилија Анастасов-ЈУМЦСР Пробиштип

23.  Димитар Ефтимов-Здружение за европска социјална инклузија ЕСИ НЕЛИС-Скопје

24.  Ивана Стојова-ЈУМЦСР Делчево

25.  Марија Илиева Митревска-ЈУМЦСР Берово

26.  Сандра Ѓорѓиевски-ЈУМЦСР Делчево

27.  Синиша Радески– ЈУМЦСР Македонски Брод

28.  Михаела Николовска-ЈУМЦСР  Македонски Брод

29.  Драган Драгановски-ЈУМЦСР Делчево

30.  Елена Попеска-ЈУМЦСР Струга

31.  Вјолца Даути-ЈУМЦСР Струга

32.  Димитар Кракутовски-ЈУМЦСР Берово

33.  Николинка Томова-Црвен Крст на РСМ, општинска организација Струмица

34.  Серхан Нанушев-ПУСЗ Опен Харт-Струмица