РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ ОД СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ КОИ ИМААТ ОДОБРЕНИ БАРАЊА ОД КОМИСИЈАТА

Теоретскиот дел од стручниот испит ќе се одвива во просториите на ДХО ,,Даре Џамбаз,, Сала бр.1

 

28.10.2020 во 09:00 часот

 1. Драгана Гелева – ЈУ Детски дом 11 Октомври
 2. Ивана Владимирова – ЈУ   Детски   дом   11 Октомври
 3. Љубица Евросимоска – ЈУ МЦСР Скопје
 4. Амела Тутиќ – ЈУ МЦСР Скопје
 5. Лиридон Бафтији – ЈУ МЦСР Скопје
 6. Наташа Тноковска –  ЈУ   за   згрижување   на   деца   со   воспитно   социјални проблеми и нарушено поведение
 7. Ермонд Мифатари – ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје
 8. Ивица Ѓорѓиевски – ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци -Скопје
 9. Мартин Додевски – Црвен Крст на град Скопје (Даре Џамбаз)
 10. Тихана Обрадовиќ Чингарова – Црвен Крст  на   град Скопје  – Општина Центар

 

 

28.10.2020 во 11:00 часот

 1. Душанка Златанова – живеење со поддршка Порака
 2. Елизабета Пецова –  живеење   со   поддршка Порака
 3. Елизабета Огњанова –  живеење   со   поддршка   Порака
 4. Верица Ташева – живеење со поддршка Порака
 5. Валентина Тасева –  живеење   со   поддршка  Порака
 6. Радмила Маркова – живеење со   поддршка  Порака
 7. Радица Стојкоска  – Црвен Крст   на   град   Скопје
 8. Александра Божинова – Црвен Крст на град Скопје – Општина Центар
 9. Аљма Арслани – ЈУ МЦСР Струга
 10. Маријана Тошева – ЦК Струмица
 11. Ивона Стојковска – ЈУ МЦСР Делчево

 

28.10.2020 во 13:00 часот

 1. Гоце Николов – живеење со поддршка Порака
 2. Кристина Николов – живеење   со   поддршка  Порака
 3. Андон Дамовски – живеење со поддршка Порака
 4. Буњамин Османи – ЈУ МЦСР Куманово
 5. Сунај Абази – ЈУ МЦСР Куманово
 6. Мартин Захариев – ЈУ МЦСР Куманово
 7. Седат Узеири – ЈУ МЦСР Велес
 8. Марија Алексовска-Цветковска – ЈУ МЦСР Куманово
 9. Ѓорѓи Симов – СОС Детско село – организирано живеење со поддршка
 10. Катерина Пауновиќ – СОС   Детско  село, организирано живеење со поддршка
 11. Иванка Стоименова –  СОС Детско село, организирано живеење со поддршка