месец модул/тема термин место на одржување број на учесници
февруари Основна обука за лиценцирање 17,18,19, 20 и 23 02.2015 Скопје -ЈУЗСДЦентар за обуки 13-16 учесници16-основна обука )