Проекти Архива:

Проект „Инклузивни и креативни“  

 Министерството за труд и социјална политика во соработка со  Заводот за социјални дејности-Скопје со цел обезбедување на самоодржливост на Дневните центри за лица со ментална или телесна попреченост во Република Македонија во изминатиот период реализира […]

Проект „Бесплатна рехабилитација и рекреација на деца со пречки во развојот“

 

Во рамките на програмските активности во областа на социјалната заштита, заштитата на децата и социјалното вклучување, Министерството за труд и социјална политика во соработка со ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје, преземаат активности со цел реализирање […]

Проект: „Достапна администрација за лица со хендикеп“

Министерството за труд и социјална политика, во соработка со ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје во периодот од септември 2014 започна со реализација на проектот: „Достапна администрација за лица со хендикеп“, чија основна цел е создавање […]