02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Серијата од дводневни обуки кои Заводот за социјални дејности ги спроведува заедно со стручните работници од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје

Продолжува серијата од дводневни обуки кои Заводот за социјални дејности ги спроведува заедно со стручните работници од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје.

Интегрираното водење  на случај е социјална реформа, која социјалните услуги ги доближува до граѓаните.

 

Продолжуваме понатаму да учиме и да се надградуваме.

Средба на претставниците од Заводот за социјални дејности – Скопје, со директорите на Центрите за социјална работа

На ден 04.06.2021 година, во просториите на ДХО Даре Џамбаз Скопје, се одржа средба на претставниците од Заводот за социјални дејности – Скопје, со директорите на Центрите за социјална работа.

Тема на работниот состанок беше потребата од продолжување на одржување интерактивни обуки за водење на случај по области, за стручните лица во системот на социјална заштита.

Водењето на случај е новитет предвиден со социјалната реформа од 2019 година, со единствена цел, испорака на квалитетни социјални услуги до корисниците.

Заводот за социјални дејности во рамки на своите законски надлежности, продолжува да се грижи за подигнувањето на  стручните капацитети на вработените во системот и ќе организира серија на обуки за стручните работници од Центрите за социјална работа.  ​

Македонското здружение на млади правници во соработка со Заводот за социјални дејности, на 22 април 2020 година во 12 часот организира инфосесија за прашања поврзани со остварување на права од социјална заштита. Доколку сакате да добиете повеќе информации или имате проблем со остварување на некое право од социјална заштита или користење на социјална услуга пријавете се на contact@myla.org.mk или дирекно пристапете на следниот линк: https://us02web.zoom.us/j/89841530058pwd=ODl6cjM1dUJmdkc5NitaRWc4TnR0dz09

,,Настанот е одложен за 26 – ти Април,,.

Линк за приклучување за сесија на 26 Април

https://www.facebook.com/events/3038904236343692/