02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Продолжувње на серијата од дводневни обуки

Серијата од дводневни обуки кои Заводот за социјални дејности ги спроведува заедно со стручните работници од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје.Продолжува серијата од дводневни обуки кои Заводот за социјални дејности ги спроведува заедно со...

Средба на претставниците на Заводот за социјални дејности – Скопје, со директорите на Центрите за социјална работа.

  На ден 04.06.2021 година, во просториите на ДХО Даре Џамбаз Скопје, се одржа средба на претставниците од Заводот за социјални дејности - Скопје, со директорите на Центрите за социјална работа. Тема на работниот состанок беше потребата од продолжување на...

Термини и распоред за полагање на теоретски дел од стручен испит

Полагањето на теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со  лиценца за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита ќе се одржи на ден 15.06.2021 година (вторник), во Сала 1 (ДХО Даре Џамбаз). Полагањето ќе се одржи согласно сите здравствени протоколи и...

Известување за континуирана професионална едукација за 2021 година

ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје, во месец мај започува со испорака на едукации за континуирана професионална едукација, согласно Програмата за континуирана професионална едукација за стручните лица во установите за социјална заштита и кај други даватели на...

Корисни линкови

Министерство за Труд и Социјална Политика

Листа на центри за социјална работа и нивни контакти

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје

Народен правобранител

Црвен Крст на Република Северна Македонија

Специјализиран тим за постапување итни предмети од ранливи категории

UNDP

UNHCR

UNICEF

Македонско здружение на млади правници

Слободни линии

Едно нешто што нѐ поврзува е тоа што сите минуваме низ овој период заедно и правиме сé за да се прилагодиме на новата реалност. Фокусот и посветеноста врз менталното здравје и благосостојбата на децата и старателите се исто толку важни колку што се и мерките на претпазливост. ☎️ Јавете се на 072 912 676 од 9 часот наутро до 19 часот секој работен ден за да поразговарате со еден психолозите кои се тука за вас.

Повеќе за отворените линии можете да прочитате овде 👉https://uni.cf/2S5BrTN

Детска линија

Линија за деца

Тин линија

Линија за тинејџери

Родители на деца со попреченост

Линија за родители на деца со попреченост

Отворена линија за родители

Отворена линија за родители за прашања, одговори и совети за сегашната ситуација