02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Упатство и програма за полагање на теориски и практичен испит

Упатство за полагање на испитПрограма за полагање на испит

Tермини и распоред за полагање на теоретски дел од стручен испит

Полагањето на стручниот испит за стекнување со општа лиценца за работа ќе се одвива електронски. За начинот на полагањето, дополнително ќе се истакне упатство на Веб страните на Заводот и на Министерство за труд и социјална политика. НАПОМЕНА: Доколку има промена во...

Термини и распоред за полагање на теоретски дел од стручен испит

Термини и распоред за полагање на теоретски дел од стручен испит Полагањето на теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со  лиценца за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита ќе се одржи во деновите 21.09.2021 (вторник) и 22.09.2021 (среда)....

Стручни работници кои ги имаат положено практичниот дел од стручниот испит на 24.06.2021

СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ КОИ ГО ИМААТ ПОЛОЖЕНО ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ НА 24.06.2021   1.         Зорица Маркова- ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Топанско Поле 2.        Андриана Крстеска Топузовска- ЈУ Завод за рехабилитација на деца и...

Корисни линкови

Министерство за Труд и Социјална Политика

Листа на центри за социјална работа и нивни контакти

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје

Народен правобранител

Црвен Крст на Република Северна Македонија

Специјализиран тим за постапување итни предмети од ранливи категории

UNDP

UNHCR

UNICEF

Македонско здружение на млади правници

Слободни линии

Едно нешто што нѐ поврзува е тоа што сите минуваме низ овој период заедно и правиме сé за да се прилагодиме на новата реалност. Фокусот и посветеноста врз менталното здравје и благосостојбата на децата и старателите се исто толку важни колку што се и мерките на претпазливост. ☎️ Јавете се на 072 912 676 од 9 часот наутро до 19 часот секој работен ден за да поразговарате со еден психолозите кои се тука за вас.

Повеќе за отворените линии можете да прочитате овде 👉https://uni.cf/2S5BrTN

Детска линија

Линија за деца

Тин линија

Линија за тинејџери

Родители на деца со попреченост

Линија за родители на деца со попреченост

Отворена линија за родители

Отворена линија за родители за прашања, одговори и совети за сегашната ситуација